Architekt OZ | Studie rekonstrukce fary - Architekt OZ

Studie rekonstrukce fary

Studie rekonstrukce bývalé fary na apartmány, Vítkovice

autor: Ondřej Zvolánek, Jan Pavlíček